Openwrt Native IPv6 konfiguráció

Három dolgot kell beállítani:

 1. A WAN kapcsolaton az IPv6 kapcsolódást

 2. A szolgáltató által kiosztott IPv6 prefix delegálása az OpenWrt router által kiszolgált hálózatba

 3. IPv6 LAN konfigurációja a delegált prefix-szel

WAN kapcsolaton az IPv6 kapcsolódás

PPPoE konfiguráció

Az /etc/config/network fájlban a WAN interfészen engedélyezni kell az IPv6-ot.

config interface wan
    option ifname  eth1
    option proto  pppoe
    option username '<username>'
    option password '<password>'
    option keepalive 5
    option defaultroute 1
    option peerdns 1
    option ipv6 1
    option mtu 1452

A változtatás lényege, option ipv6 1. Az MTU-t is érdemes a WAN MTU-nak megfelelően állítani.

Bridge módú konfiguráció

Az /etc/config/network fájlban a WAN interfészen engedélyezni kell az IPv6-ot. Ez A WAN interfész ilyenkor tipikusan SLAAC módon kap címet:

config interface wan
    option proto  dhcp
    option ifname eth0
    option send_rs 1
    option accept_ra 1

A változtatás lényege, option send_rs 1 és option accept_ra 1.

IPv6 prefix delegálása

A prefix delegáció DHCPv6-al történik ezért mindenképpen fel kell telepíteni a következő csomagokat.

DHCPv6 klienst:

 opkg install wide-dhcpv6-client

Az /etc/config/dhcp6c fájlban leírjuk, hogy mely interfészekre és hogyan kérünk prefixet.

config 'dhcp6c' 'basic'
    option 'enabled' '1'              # 1 = enabled; 0 = disabled
    option 'interface' 'wan'            # This is the interface the DHCPv6 client will run on
    option 'dns' 'dnsmasq'             # Which DNS server you run (only dnsmasq currently supported)
    option 'debug' '0'               # 1 = enable debugging; 0 = disable debugging

    # Send options (1 = send; 0 = do not send)
    option 'pd' '1'                 # Prefix Delegation
    option 'na' '0'                 # Non-Temporary Address
    option 'rapid_commit' '1'            # Rapid Commit

    # Request options (1 = request; 0 = do not request)
    option 'domain_name_servers' '1'
    option 'domain_name' '0'
    option 'ntp_servers' '0'
    option 'sip_server_address' '0'
    option 'sip_server_domain_name' '0'
    option 'nis_server_address' '0'
    option 'nis_domain_name' '0'
    option 'nisp_server_address' '0'
    option 'nisp_domain_name' '0'
    option 'bcmcs_server_address' '0'
    option 'bcmcs_server_domain_name' '0'

    # Override the used DUID, by default it is derived from the interface MAC
    # The given value must be uppercase and globally unique!
    #option 'duid' '00:03:00:06:D8:5D:4C:A5:03:F2'

    # Script to run when a reply is received
    option 'script' '/usr/bin/dhcp6c-state'

# Define one or more interfaces on which prefixes should be assigned
config 'interface' 'loopback'
    option 'enabled' '1'              # 1 = enabled; 0 = disabled
    option 'sla_id' '0'               # Site level aggregator identifier specified in decimal (subnet)
    option 'sla_len' '4'              # Site level aggregator length (64 - size of prefix being delegated)
                            # e.g. /60 from ISP -> 64 - 60 = 4

config 'interface' 'lan'
    option 'enabled' '1'
    option 'sla_id' '1'
    option 'sla_len' '4'

Fontos:

 1. A WAN interfészen küldjük ki a prefix delegációs kérést
 2. Definiáljuk, hogy mely interfészekre osszunk ki a delegált prefixből. A fenti példa a loopback és lan interfészre teszi ezt meg

 3. Minden interfésznek egyedi sla_id-je legyen.

 4. Az sla_len-t állítsuk be a szolgáltató kiosztott prefix hossza alapján. pl. ha /60-at oszt a szolgáltató, akkor 4 bit marad az sla részre. Ha /56-at oszt a szolgáltató, akkor 8 bit marad az sla részre. stb.

IPv6 LAN konfigurációja

SLAAC

Mivel a prefix delegációval a lan interfészre kaptunk IPv6 prefixet. Csak ezt információt kell továbbítani.

Telepíteni kell a radvd csomagot:

 opkg install radvd

Az /etc/config/radvd konfigurációs fájljában leírjuk, hogy milyen módon hirdetjük a prefixet.

config interface
    option interface    'lan'
    option AdvSendAdvert  1
    option AdvManagedFlag  0
    option AdvOtherConfigFlag 1
    option MaxRtrAdvInterval '60'
    option AdvDefaultLifetime '60'
    option AdvLinkMTU '1492'
    list client       ''
    option ignore      0

config prefix
    option interface    'lan'
    # If not specified, a non-link-local prefix of the interface is used
    #list prefix      ''
    option AdvOnLink    1
    option AdvAutonomous  1
    option AdvRouterAddr  1
    option ignore      0

config rdnss
    option interface    'lan'
    # If not specified, the link-local address of the interface is used
    list addr        'fd00::1'
    option ignore      0

A konfiguráció lényege:

 1. A lan interfészen küld RA üzeneteket O=1 flag-el. Azaz stateless DHCPv6-al DNS információkat is ad a router felhasználóknak. Ehhez azonban a DNS információ stateless DHCPv6-al pont szerinti konfigurációt is el kell készíteni.

 2. option AdvDefaultLifetime 60 A SLAAC-al sugárzott prefixek használhatósági élettartamát állítja 1 percre. Ha valami ok miatt delegált prefix megváltozna, akkor a LAN-on dolgózó kliensek 1 percen belül véltoztassák meg a prefixet.

 3. option AdvRouterAddr 1 hatására (és mivel nincsen más prefix megadva) a lan interfész prefixét hirdeti

 4. Az rdnss szekcióban az látható, hogy egy ULA címmel lan interfészre konfigurált DNS szerver esetén hogyan kell megadni az RDNSS szervert.

DNS információ stateless DHCPv6-val

A DHCPv6 szervert telepíteni kell:

 opkg install wide-dhcpv6-server

Az /etc/config/dhcp6s fájlban leírjuk, hogy mely interfészekre és hogyan működjön a DHCPv6 szerver:

config 'dhcp6s' 'basic'
    option 'enabled' '1'              # 1 = enabled; 0 = disabled
    option 'interface' 'lan'            # This is the interface the DHCPv6 server will run on
    option 'config_file' '/etc/dhcp6s.conf'     # Config file (as this UCI config doesn't fully support all options)

Az /etc/dhcp6s.conf konfigurációs fájl tartalma:

option domain-name-servers fd00::1;
option refreshtime 600;

Ehhez az kell, hogy fd00::1/64 IPv6 cím konfigurálva legyen a loopback interfészre (option 'ip6addr' 'fd00::1/64')

Campus6: openwrt_native_ipv6 (last edited 2011-11-25 15:34:29 by mohacsi)