SCTP terminológia

A dokumentumban olyan kifejezések és rövidítések is szerepelnek, amelyeknek az RFC2960 specifikációban meghatározott speciális jelentésük is van, és amelyek először félrevezetőek lehetnek. Ilyen például a két SCTP példány közötti kapcsolat, amelyet SCTP társításnak nevezünk. Ezek nagy részének magyarázata itt megtalálható. Amennyiben bármelyik kifejezés hiányozna (esetleg kihagytuk), kérjük jelezze nekünk. A címeket az alábbiakban találja.

Az SCTP protokollal kapcsolatos fontosabb kifejezések

Ezeket a kifejezéseket közvetlenül az RFC2960 specifikációból vettük.

Aktív célponti szállítási cím

Egy küldő végpont által felhasználói üzenetek fogadására késznek tekintett partner végpont szállítási címe.

Csatolás

Opcionális multiplexálási művelet, amely során egynél több üzenet szállítható egyazon SCTP csomagon belül. Az egyes felhasználói üzenetek egy-egy DATA adatblokkot foglalnak el.

Adatblokk

Az SCTP csomagon belüli információegység, amely egy adatblokk-fejlécből és a adatblokk-specifikus tartalomból áll.

Torlódási ablak (cwnd)

Olyan SCTP változó, amely a bájtok száma szerint korlátozza az egy adott célpont felé nyugtázás nélkül küldhető adatok mennyiségét.

Kumulatív TSN Ack pont

Egy SACK üzenet Kumulatív TSN Ack mezőjén keresztül utoljára nyugtázott DATA adatblokk TSN száma.

Üresjárati célponti cím

Olyan cím, amelyre egy adott idő (normál esetben a HEARTBEAT intervalluma vagy hosszabb idő) óta nem lett felhasználói üzenet elküldve.

Inaktív célponti szállítási cím

Olyan cím, amelyet a protokoll hibák miatt inaktívnak és felhasználói üzenetek szállításához nem elérhetőnek tekint.

Üzenet-hitelesítő kód (MAC)

Egy titkos kulcsot alkalmazó hash függvényre alapuló integritás-ellenőrző mechanizmus. Az üzenet-hitelesítő kódokat általában egy titkos kulcsot megosztó két fél között alkalmazzuk, a felek között szállított információk érvényesítése céljából. Az SCTP protokollban egy végpont alkalmazza a partnertől visszakapott COOKIE ECHO adatblokkban szereplő állapot-cookie információ érvényesítéséhez. A „MAC” kifejezésnek különböző szövegösszefüggésekben eltérő jelentései lehetnek. Az SCTP protokollal kapcsolatban az RFC2104 specifikációban szereplő jelentéssel használjuk.

Sorrendi üzenet

Olyan felhasználói üzenet, amely az üzenet adatfolyamában szereplő összes előző felhasználói üzenetnek megfelelő sorrendben lett kézbesítve.

Függő TSN (egy SCTP végpontban)

Olyan TSN (és a társított DATA adatblokk), amelyet a végpont küldött, de amelyre még nem érkezett nyugtázás.

Útvonal

Egy SCTP végponttól, annak partner SCTP végpontja meghatározott célponti szállítási címére küldött SCTP csomagok által megtett útvonal. Ettől eltérő célponti szállítási címek nem feltétlenül garantálnak különböző útvonalat.

Elsődleges útvonal

Az elsődleges útvonal a partner-végpont felé menő csomagba alapértelmezésként szereplő célponti és forráscím. A definíció azért tartalmazza a forráscímet is, mert ELŐFORDULHAT, hogy az implementáció mind a célponti, mind a forráscímet meg kívánja adni a visszaküldött adatblokkok útvonalának jobb kézben tartása érdekében, illetve annak szabályozásához, hogy többkapcsolatos küldő esetén a csomag mely illesztőkön keresztül haladjon.

Vevőablak (rwnd)

Olyan, bájtokban kifejezett SCTP változó, amelyben a küldő a partner legutoljára kiszámolt vevőablakát tárolja. Ez jelzi a küldő számára a vevő bementi pufferében rendelkezésre álló szabad területet.

SCTP társítás

Az SCTP végpontok közötti protokollviszony, amely két SCTP végpontból, valamint állapotinformációkból, többek között ellenőrző címkékből és az aktuális aktív sorozatszámokból (TSN), stb. áll. Egy társítást a társítás végpontjában használt szállítási cím egyedileg azonosít. Két SCTP végponthoz semmilyen időpontban NEM TARTOZHAT egynél több SCTP társítás.

SCTP végpont

Az SCTP csomagok logikai küldője/vevője. Többkapcsolatos gazdagép esetén egy SCTP végpont a partnerek felé olyan alkalmas célponti szállítási címek csoportjaként jelenik meg, amelyekre az SCTP csomagok küldhetők, illetve olyan alkalmas szállítási forráscímekként, amelyekről SCTP csomagok fogadhatók. Az SCTP végpont által használt összes szállítási címnek ugyanazt a portszámot kell használnia, de több IP-cím is használható. Egy SCTP végpont által használt szállítási címet más SCTP végpont nem használhat. Más szóval, egy SCTP végpont szállítási címe egyedi.

SCTP csomag

Az SCTP és az összeköttetésmentes csomagkapcsolt hálózat (pl. IP) közötti illesztőn keresztüli adatátvitel egysége. Egy SCTP csomag egy közös SCTP fejlécet, esetlegesen SCTP vezérlő adatblokkokat,valamint SCTP DATA adatblokkokba ágyazott felhasználói adatokat tartalmaz.

SCTP felhasználói alkalmazás

Az SCTP szolgáltatásait igénybe vevő felsőbb logikai szintű alkalmazás. Felsőbb szintű protokollnak (ULP) is nevezzük.

Lassú indítási küszöbérték (ssthresh)

SCTP változó. Ez az a küszöbérték, amelynek a segítségével a végpont eldönti, hogy lassú indítást vagy torlódás-elkerülést alkalmazzon-e egy adott célponti szállítási cím esetében. Az ssthresh a bájtok számát jelöli.

Adatfolyam

Olyan, egyik társított SCTP végpontból a másik felé irányuló egyirányú logikai csatorna, amelyen belül az összes felhasználói üzenet kézbesítése sorrendben történik, kivéve a nem sorrendi kézbesítéssel küldötteket.

Adatfolyam-sorozatszám

Egy 16 bites, az SCTP belső használatában szereplő sorozatszám, amely biztosítja a felhasználói üzenetek sorrendi kézbesítését az adatfolyamon belül. Minden felhasználói üzenethez egy adatfolyam-sorozatszám van csatolva.

Szállítási sorozatszám (TSN)

Az SCTP belső használatában lévő 32 bites sorozatszám. Minden, felhasználói adatot tartalmazó adatblokkhoz egy TSN van csatolva, lehetővé téve a fogadó SCTP végpont számára a kézhezvétel nyugtázását, illetve az ismétlések észlelését.

Szállítási cím

A szállítási címet hagyományosan a hálózati réteg címe, a szállítási réteg protokoll, valamint a szállítási réteg portszáma határozza meg. Amennyiben az SCTP az IP protokoll felett működik, akkor a szállítási címet az IP-cím és az SCTP portszám kombinációja határozza meg (ahol a szállítási protokoll az SCTP).

Nyugtázatlan TSN (egy SCTP végpontban)

Olyan TSN (és a társított DATA adatblokk), amelyet a végpont fogadott, de amelyre még nem küldött nyugtázást. Vagy ellentétes esetben, olyan csomag, amely el lett küldve, de nem érkezett rá nyugtázás.

Nem sorrendi üzenet

A nem sorrendi üzenetek „nem sorrendi” tulajdonsága a többi üzenettel szemben értendő, beleértve a többi nem sorrendi üzenetet, valamint a többi sorrendi üzenetet is. A nem sorrendi üzenet kézbesítése az adatfolyamban szereplő sorrendi üzenetek előtt vagy után is történhet.

Ellenőrző címke

Egy véletlenszerűen generált 32 bites, előjel nélküli egész szám. Az ellenőrző címke olyan kulcsot biztosít, amely lehetővé teszi a vevő számára annak ellenőrzését, hogy egy SCTP csomag az aktuális társításhoz tartozik-e, és nem egy előző társításból származó régi vagy elavult csomag-e.

Rövidítések

Az alábbi lista szintén nagy részben az RFC2960 dokumentumból származik.

Campus6: SCTPTerminology (last edited 2008-04-10 15:29:35 by localhost)