SCTP Multihoming

Az SCTP fontos jellemzője, hogy támogatja a többkapcsolatos, vagyis a több IP-címen is elérhető node-okat. Ha az SCTP node-ok és a hozzá tartozó IP hálózat úgy vannak konfigurálva, hogy az egyik node felől a másik irányába zajló forgalom különböző IP-címek használata esetén fizikailag különböző útvonalakon halad, akkor a társítások jó hibatűrő képességűvé válnak a fizikai hálózati hibákkal és ehhez hasonló problémákkal szemben.

Címkezelés a társítás indításakor

Ha egy kliens többkapcsolatos akkor az INIT adatblokk cím paraméterében az összes IP-címét eljuttatja a kiszolgálónak. A kliensnek ezáltal elegendő a kiszolgáló egyetlen IP-címét ismernie, mivel a kiszolgáló az INIT-ACK adatblokkban az összes IP-címét közeli a klienssel. Az SCTP képes IP 4 és IP 6 verziójú címeket is kezelni (keverve is). Az SCTP példány a partner minden IP-címét egy-egy, a végpont felé irányuló „szállítási útvonalként” kezeli. Amennyiben az INIT vagy az INIT-ACK adatblokkban nem szerepelnek IP-címek, akkor a protokoll az SCTP datagramot szállító IP csomag forrás IP-címét használja. Ez megkönnyíti az SCTP alkalmazását hálózati címfordítás (NAT) alkalmazása esetén (pl. nagy magánhálózatok végpontjánál). Ennek további megkönnyítése érdekében egy további opcionális jellemzőt vezettek be az RFC2960 specifikációba, amely lehetővé teszi gazdanevek használatát IP-címek helyett.

Útvonal- és partnerfigyelés

Az SCTP példány a társítási partner felé vezető összes szállítási útvonalat figyeli. Ezért az összes, adatokat tartalmazó adatblokkok küldésére pillanatnyilag nem használt útvonalon keresztül HEARTBEAT adatblokkokat küld. Minden HEARTBEAT adatblokkot HEARTBEAT-ACK adatblokkal kell nyugtázni.

Minden útvonalhoz egy állapot rendelődik: aktív vagy inaktív. Egy útvonal akkor aktív ha a közelmúltban (tetszőleges) SCTP datagram küldésére használták, és ezt a partner nyugtázta. Ha a szállítások egy bizonyos útvonalon ismételten sikertelenek, akkor ez az útvonal inaktívvá válik.

A bizonyos időn belül nem nyugtázott heartbeat üzeneteket és az újraküldési eseményeket a rendszer társításonként számolja, és egy bizonyos határérték (amelynek értéke konfigurálható) túllépése esetén a partner végpontot nem elérhetőnek tekinti, társítást pedig lezárja.

Útvonal kiválasztása

Egy SCTP társítás indításakor a visszaadott IP-címek egyike lesz elsődleges útvonalként kiválasztva. Az adatokat tartalmazó adatblokkok küldése alapértelmezésben ezen az útvonalon keresztül történik meg. Az újraküldések számára ugyanakkor egy másik aktív útvonal választható, amennyiben van elérhető. A körbejárási késleltetések mérésének támogatása érdekében az SACK adatblokkokat annak az IP csomagnak a forráscímére kell küldeni, amelyik az SACK küldését indította.

Az SCTP felhasználói kérés vagy egy szállítási útvonal állapotváltozása esetén információt kapnak az adott szállítási útvonal státuszáról (állapotáról és mérési eredményeiről). Ekkor új elsődleges útvonal használatára utasíthatják a helyi SCTP példányt.

Campus6: SCTPMultihoming (last edited 2008-04-10 15:29:40 by localhost)