IPv6 multicast

Bevezetés

A Triple Play szolgáltatások elterjedésével az IPTV térhódításával a multicast válhat az IPv6 bevezetés egyik meghatározó mozgatórugójává. A Campus IPv6 2.4-es munkaszakasz célja az IPv6 multicasttal kapcsolatos ismeretek összegyűjtése és egy olyan alkalmazás kifejlesztése, amely segítségével egy többesküldési hálózat monitorozható. Az eredeti célkitúzések közé tartozott a Linux IPv6 multicast forgalomirányítást lehetővé tévő kernel kód elkészítése is, ez azonban a projekt megkezdésére idejétmúlttá vált, mivel elérhető és tesztelhető IPv6 multicast forwarding. A projekt tagok részt vettek az elkészült Linux kód tesztelésében és éles környezetben történő kiprobálásában.

IPv6 multicast komponensei

IPv6 multicast konfiguráció

IPv6 multicast konfiguráció host rendszereken

A *BSD, Linux és Windows XP rendszereken az IPv6 multicast host szintű támogatásához nem szükséges semmilyen extra konfiguráció. Ez érhető is hiszen az IPv6 kiegészítő protokollja nagy mértékben támaszkodnak a multicastra.

IPv6 multicast konfiguráció routereken

IPv6 multicast monitorozás - NetSpotter

A projekt résztvevők saját tapasztalata illetve meghatározó technológia fejlesztő cégekkel (mint pl. Cisco Systems) történtő konzultáció után úgy döntöttünk, hogy a Campus6 projekt keretében készített hálózat monitorozó keretrendszerünket (NetSpotter) kiegészíthetjük egy olyan funkcióval, amelz lehetővé teszi az IPv6 multicast tesztelését. Erre a funkcióra jelenleg igen nagy igény mutatkozik, viszont nincs ilyen szoftver sem a nyílt forráskódú világban, sem a kereskedelmi megoldások között.

Tapasztalatok szerint a hálózat tesztelése jelenleg igen kezdetleges eszközökkel történik (ping, mping). Ezekkel az eszközökkel viszont egy szoftvert (pl.: IPv6 multicast router) nem, vagy csak igen korlátozottan lehet tesztelni.

NetSpotter hálózat tesztelő

A szoftver első verziója egy egyszerű asztali alkalmazásként készült el a könnyebb tesztelhetőség érdekében. A második verzió már egy központból vezérelt elosztott hálózattesztelést is lehetővé tesz. Ezzel a megoldással elosztott módon tudunk tetszőleges forgalmat generálni eszköz, hálózati funkció és teljesítmény tesztelésére. Így ezzel a bővítménnyel cseréltük fel a projekt tervében specifikált, de más által időközben kifejlesztett kernel modult.

NetSpotter topológia felderítés

A szoftver tervezett szolgáltatásai közé tartozott a multicast topológia felderítése is, amely viszonlyag egyszerűen kideríthető a PIM-MIB és az IPv6-MIB segítségével. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ezek a mib-ek egyenlőre nem támogatottak a gyártók által. Így az alhálózat és fizikai címek adatbáziasi alapján derítettük fel a második és harmadik rétegbéli topológiát.

Eredmények

A szakasz eredményeként több publikáció is született.

A munkaszakasz eredményei:

Campus6: IPv6multicastmonitor (last edited 2008-04-10 15:29:36 by localhost)