NIIF 6NET

NIIF/HUNGARNET IPv6 Project

IST
NIIF Campus6
Introduction
Documentation
 Products
 Services
Partners
Events
Contact
Links
 Campus6
News
Document
Protected Pages
NIIF

Magyarul:


Home

You are using IPv4 :(
Campus 6 projekt oldal

Campus 6 project oldal

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg.

A projekt megnevezése és adatai:

A Campus6 projekt Kedvezményezettjei:

Bevezető

Az "új generációs Campus szolgáltatások IPv6 alapon" projekt célja az IPv6 bevezethetöségének vizsgálata felsöoktatási Campus-okon, laborokban, és távoli hozzáférési környezetben és az ehhez szükséges kutatási és fejlesztési tevékenység elvégzése. A projekt keretében olyan szabványos, vagy éppen szabványosítás alatt álló megoldásokat kívánunk implementálni és alkalmazni, amelyek a hatékonyan és időtállóan tudják segíteni a mind a Campusok-on dolgozó rendszergazdák, mind az egyetemek, kutató intézetek, könyvtárak és közgyűjtemények felhasználóit: oktatókat, kutatókat és hallgatókat. A tevékenységek érintik az IPv6 szolgáltatások integrációját és fejlesztését. Különös hangsúlyt fektet a projekt a szolgáltatások biztonságára, menedzselhetőségére és bevezethetőségére.

A gerinchálózati IPv6 szolgáltatás alapját az NIIF IPv6 projektjében kialakított IPv6 infrastruktúra biztosítja, melyet kiterjesztenénk a DSL megoldásokra is.

A campus hálózatban kialakítandó pilot informatikai rendszerek következő főbb komponenseket tartalmaznák:

  • határvédelmi eszköz amely részben az NIIF tüzfal projektjében a KFKI-RMKI által kifejlesztett securefilter megoldásra alapozódna. Ezt kiegészítve ajánlásokat fogalmaznánk meg az IPv6-ot is támogató tüzfalak kialakítására vonatkozóan.
  • hálózatmenedzsment megoldások, melyek hatékonyan és szabványosított flow alapon tudják követni, hogy milyen IP forgalom zajlik a campuson belül és a campus és az Internet között. Ezen flow információk alapján sokkal teljesebb áttekintésük lesz a rendszergazdáknak a menedzselt hálózatukról és meg tudják hozni a szükséges intézkedéseket ha szükséges.
  • NIIF névtár szolgáltatására alapozva és az IPv6 technológiára támaszkodva megvizsgálnánk hogy a a felhasználók mobilitását oktató illetve kutató helyek között.
  • Produkciós Grid megoldások, mely az NIIF clustergrid projektjére és az IPv6 technológiára alapozva olyan megoldásokat tesznek lehetövé, amelyek kiteljesíthetik a grid technológia peer-to-peer jellegét.
  • Név és IP cím menedzsment rendszert, amely megkönnyíti a rendszergazdáknak a fáradságos név és cím konfigurációs feladatot, és lehetövé teszi, hogy egy sokkal konzisztensebb és jobban karbantartott hálózatot üzemeltessenek.
  • IPv6 multicast és a szükséges monitorozó alkalmazások integrációja: A jövö hálózatai a multicast technológiát sokkal kiterjedtebben fogják alkalmazni, ezért a multicast adatfolyamok és magát a multicast technológiát monitorozó alkalmazásokra is szükség van.
  • Alkalmazói kittek, ajánlások és dokumentációk amelyek megkönnyítik a rendszergazdák számára a IPv6 szolgáltatások (web, levelezés, instant messaging, tanulmányi rendszer stb.) integrációját illetve bevezetését a Campus hálózaton.


A Copyright © NIIF - Last Update 0